Poistenci UNION ZP môžu absolvovať preventívnu prehliadku za rok 2020 až do 31.03.2021 s nárokom na benefit 100€ na zuby.

Vážený poistenci VŠZp od 1.1.2021 vám poisťovňa uhradí benefit na zuby vo výške 100€. Viac informácii na stránke https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/zuby 

OŠETRUJEME LEN OBJEDNANÝCH PACIENTOV. OBJEDNAŤ SA MÔŽETE NA TELEFÓNOM ČÍSLE : 0907 941 812.

 

Ponúkame na predaj soft zubné kefky Curasept po 2,50 eur,jednozväzkové kefky Curasept po 2,5 eur,medzizubné kefky 5ks za 5,9eur.Curasept gingival gel 5 ml za 1 eur.

 

NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME!  

Nových pacientov prijímajú:

MDDr. Peter Ceniga, Moravská 682, Púchov tel. č. 0948 309 343,

MDDr. Ján Coufal, Coufal Clinic s.r.o., Dolný Šianec 7159/18D,  Trenčín +421 940 129 295,

MUDr. Lipták Tomáš, Opatovská 1735, Trenčín, 0327430111,

MDDr. Jurisová Martina, Dubnica nad Váhom, 0944 333 655. Zmluvné poisťovne: UNION, DôVERA,

Dentalis, s.r.o., Skalka nad Váhom 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom  0948 074 057

Bažomed, MDDr. Jaroslav Bažík , Gen. M. R. Štefánika  375/17 Trenčín. 00421326423031

 

  • Od dňa 18.7.2017 je možné u nás platiť platobnou kartou.

 

MUDr. Katarína Petránska
8:00 - 15:30
ošetrenie pacientov
Neposkytujeme ošetrenie mimo ordinačných hodín.
 


cenník

201
Doplatok za viacplôškovú výplň zo skloionomerného cementu 40 €
202
Doplatok za viacplôškovú výplň fotokompozitom 60 €
205
Lokálna anestéza pri preparácií zuba 1 zub (ZP nehradí) 5 €
206
Dočasné ošetrenie zubného kazu nadštandardný bioaktívny materiál BIODENTINE (ZP nehradí) 20 €
207
Dočasné ošetrenie koreňového kanálika (ZP nehradí) 15 €
208
Doplatok za fotokompozitnú výplň 1 plôška (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 40 €
210
Doplatok za výplň zo skloionomerného cementu 1 plôška (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 30 €
211
Pečatenie fisúr 1 zub (ZP nehradí) 15 €
212
Použitie koferdamu (ZP nehradí) 10 €
213
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 45 €
214
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55 €
215
Endodontické ošetrenie 3-4 koreňových kanálik 70 €
216
Ošetrenie citlivého dentínu 1 zub (ZP nehradí) 10 €
217
Dlaha proti bruxizmu 40 €
218
Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 60 €
219
Chránič pre športovcov (ZP nehradí) 100 €
221
Rádioviziografia ( 1 snímok) 5 €
222
RVG plus CD ( 1 snímok) 7 €
223
Doplatok za nadštandardné zhotovenie totálnej náhrady 200 €
224
Totálna náhrada zhotovenie skôr ako za 3 roky od predchádzajúcej 270 €
225
Doplatok za nadštandardné zhotovenie parciálnej náhrady 200 €
226
Parciálna náhrada zhotovenie skôr ako za 3 roky 270 €
227
Doplatok za pružnú parciálnu náhradu 300 €
228
Doplatok za skeletovanú parciálnu náhradu 300 €
229
Dočasná totálna náhrada (ZP nehradí) 150 €
230
Dočasná parciálna náhrada do 3 zubov (ZP nehradí) 75 €
231
Dočasná parciálna náhrada nad 3 zuby (ZP nehradí) 150 €
232
Odtlačok pri oprave protetickej práce (ZP nehradí) 10 €
233
Čap zo sklenných vlákien + dostavba pahýľa (ZP nehradí) 50 €
234
Dočasná korunka zhotovená v ambulancií 1 zub (ZP nehradí) 20 €
235
Dočasná korunka zhotovená v zubnej technike 1 zub (ZP nehradí) 30 €
236
Kovokeramická korunka 1 zub,medzičlen (ZP nehradí) 200 €
237
Celokeramická korunka 1zub, medzičlen (ZP nehradí) 250 €
238
Stiahnutie korunky (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 20 €
239
Nacementovanie korunky (ZP nehradí) 15 €
240
Kompozitná onlay (ZP nehradí) 90 €
241
Vyhotovenie správy pre komerčnú poisťovňu (ZP nehradí) 4,98 €
Priama rebazácia snímateľnej náhrady 50 €
Nepriama rebazácia snímateľnej náhrady 75 €

Priama platba - pacient, ktorý neabsolvoval preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku

244
Doplatok za fotokompozitnú výplň 1 zub (priama platba) 70 €
246
Doplatok za výplň zo skloionomerného cementu 1 zub (priama platba) 50 €
247
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba (priama platba) 70 €
248
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba (priama platba) 105 €
249
Endodontické ošetrenie 3 - 4 koreňový kanálik (priama platba) 120 €
Get Directions