Termíny v kalendárnom roku 2021 na preventívne prehliadky a na ošetrenie už nemáme.

Dňa 12.11.2021 neordinujeme. Zastupuje US CENTER v Trenčíne od 15:00-19:00. 0903566926.

OŠETRUJEME LEN OBJEDNANÝCH PACIENTOV.

OBJEDNAŤ SA MÔŽETE NA TEL. Č. : 0907 941 812.

 

NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME!  

Nových pacientov prijímajú:

Dentalis, s.r.o., Skalka nad Váhom 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom  0948 074 057

Bažomed, MDDr. Jaroslav Bažík , Gen. M. R. Štefánika  375/17 Trenčín. 00421326423031

MUDr. Adriana Petrykowská, Mierové námestie  863 Ilava,+421 424466558

AMDental s.r.o., MUDr. Andrej Monošík, Pionierska 982/9, Považská Bystrica, 0910 944 512

MUDr. Oľga Pogányová, Ľ. Štúra 6/6 Beluša, 0908 365 065

MUDr. Radovan Rábik, PraxDent s.r.o., ul. 1 mája 871/2 Púchov, 042 4262 560

MUDr. Igor Jelčic, Mládežnícka  2174 Považská Bystrica, +421 948156597

 

Poistenci VšZP môžu získať 120 eur na zuby a až 450 eur na strojček pre svoje deti

Všeobecná zdravotná poisťovňa od 1. januára 2021 ponúka svojim poistencom Peňaženku zdravia. Ide o jedinečný benefitný program určený pre rodiny a blízkych, v rámci ktorého môžu získať až 800 eur na starostlivosť o svoje zdravie, a teda aj na doplatky za stomatologické výkony a dentálnu hygienu u zmluvného stomatológa alebo na ortodonciu čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou. Uvedomujeme si, že mať zdravé a rovné zuby niečo stojí. Pekný úsmev tak bude pre našich klientov a vašich pacientov omnoho dostupnejší.

Poistenec môže v kalendárnom roku požiadať o finančný príspevok na stomatologické výkony maximálne vo výške 120 eur, a to až 4-krát v kalendárnom roku, pričom v jednej žiadosti je možné uplatniť si finančný príspevok maximálne vo výške 30 eur na poistenca. Príspevok sa dá získať aj na doplatky za čeľustno-ortopedickú liečbu fixným alebo snímateľným zubným strojčekom čiastočne hradeným zdravotnou poisťovňou s doplatkom poistenca u detí do 18 rokov u zmluvného poskytovateľa, a to až do výšky 450 eur.

Mimoriadne dôsledne sa zaoberáme potrebami našich poistencov, počúvame čo chcú, a to sa im aj usilujeme priniesť. Sme radi, že aj týmto spôsobom pomôžeme našim detským poistencom pri starostlivosti o zuby a zároveň zmiernime značnú finančnú záťaž ich rodičov, ktorá je so strojčekom na zuby spojená,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko.

Poistenci budú môcť využívať finančné príspevky z Peňaženky zdravia len ak majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a zároveň sa pravidelne podrobujú preventívnemu očkovaniu a preventívnym prehliadkam u všeobecného lekára, podľa veku aj u gynekológa a urológa. Pre využitie príspevkov v roku 2021 však neplatí povinnosť absolvovať preventívnu prehliadku u stomatológa, a to z dôvodu pandemickej situácie. Výkony, na ktoré budú poistenci žiadať finančný príspevok, musia byť vykázané Všeobecnej zdravotnej poisťovni zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je zároveň povinný vydať poistencovi doklad o úhrade takéhoto výkonu.

Benefit sa vzťahuje na nasledujúce výkony záchovnej stomatológie:

» výkony záchovnej stomatológie V01 až V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba), V05 až V07 (fotokompozit), V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba);

» výkony chirurgickej stomatológie E64 (egalizácia alveolárneho výbežku);

» výkony paradontológie P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie), P06 (celkové vyartikulovanie chrupu), P08 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov), P23 (gingivektómia), P32 a P33 (odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka);

» príplatky k operáciám v ambulancii P65a (príplatok k certifikovaným výkonom)

» výkony stomatologickej protetiky F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).

Benefit sa vzťahuje na nasledujúce výkony dentálnej hygieny:

» odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa v celom úseku chrupu ultrazvukom;

» odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov;

» inštruktáž a nácvik ústnej hygieny;

» poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu;

» odstránenie zubných povlakov.

Benefit sa vzťahuje na nasledujúci výkon anestézie:

» A02 Injekčná anestézia – infiltračná alebo zvodová.

» Nad rámec indikačného obmedzenia vykazovania výkonu (obmedzenie: len pri extrakciách, exstirpácii vitálnej pulpy pri chirurgických výkonoch).

Peňaženka zdravia je unikátny program benefitov pre celú rodinu a je dostupná prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na www.epobocka.com. Poistencom dáva možnosť využiť dodatočný finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť až do výšky 800 eur ročne pre celú rodinu a blízkych. Podmienkou je založenie skupiny so 4-8 členmi, pričom každý z nich môže čerpať 100-eurový príspevok. V rámci solidarity má právo darovať inému členovi skupiny maximálne 50 % z prideleného príspevku. Podrobné informácie k benefitnému programu Peňaženka zdravia, spolu so všeobecnými podmienkami, sú zverejnené na vszp.sk/penazenkazdravia.

Ponúkame na predaj soft zubné kefky Curasept po 2,50 eur,jednozväzkové kefky Curasept po 2,5 eur,medzizubné kefky 5ks za 5,9eur.Curasept gingival gel 5 ml za 1 eur.

  • Od dňa 18.7.2017 je možné u nás platiť platobnou kartou.

 

MUDr. Katarína Petránska
8:00 - 15:30
ošetrenie pacientov
Neposkytujeme ošetrenie mimo ordinačných hodín.
 


cenník

Get Directions