OŠETRUJEME LEN OBJEDNANÝCH PACIENTOV.

OBJEDNAŤ SA MÔŽETE NA TEL. Č. : 0907 941 812.

 

Dňa 18.06.2021 neordinujeme. Zastupuje Dr. Rebry v Dubnici nad Váhom – poliklinika za Lidlom. Bolestivé stavy ošetrí od 8:00-12:00. V poobedných hodinách je pohotovosť v US Center v Trenčíne od 15:00-19:00.

 

NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME!  

Nových pacientov prijímajú:

Dentalis, s.r.o., Skalka nad Váhom 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom  0948 074 057

Bažomed, MDDr. Jaroslav Bažík , Gen. M. R. Štefánika  375/17 Trenčín. 00421326423031

MUDr. Rebry Rudolf, Pod hájom 1288/116 Dubnica nad Váhom, +421 424420000

MUDr. Adriana Petrykowská, Mierové námestie  863 Ilava,+421 424466558

 

Ponúkame na predaj soft zubné kefky Curasept po 2,50 eur,jednozväzkové kefky Curasept po 2,5 eur,medzizubné kefky 5ks za 5,9eur.Curasept gingival gel 5 ml za 1 eur.

Poistenci VšZP môžu získať 120 eur na zuby a až 450 eur na strojček pre svoje deti

Všeobecná zdravotná poisťovňa od 1. januára 2021 ponúka svojim poistencom Peňaženku zdravia. Ide o jedinečný benefitný program určený pre rodiny a blízkych, v rámci ktorého môžu získať až 800 eur na starostlivosť o svoje zdravie, a teda aj na doplatky za stomatologické výkony a dentálnu hygienu u zmluvného stomatológa alebo na ortodonciu čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou. Uvedomujeme si, že mať zdravé a rovné zuby niečo stojí. Pekný úsmev tak bude pre našich klientov a vašich pacientov omnoho dostupnejší.

Poistenec môže v kalendárnom roku požiadať o finančný príspevok na stomatologické výkony maximálne vo výške 120 eur, a to až 4-krát v kalendárnom roku, pričom v jednej žiadosti je možné uplatniť si finančný príspevok maximálne vo výške 30 eur na poistenca. Príspevok sa dá získať aj na doplatky za čeľustno-ortopedickú liečbu fixným alebo snímateľným zubným strojčekom čiastočne hradeným zdravotnou poisťovňou s doplatkom poistenca u detí do 18 rokov u zmluvného poskytovateľa, a to až do výšky 450 eur.

Mimoriadne dôsledne sa zaoberáme potrebami našich poistencov, počúvame čo chcú, a to sa im aj usilujeme priniesť. Sme radi, že aj týmto spôsobom pomôžeme našim detským poistencom pri starostlivosti o zuby a zároveň zmiernime značnú finančnú záťaž ich rodičov, ktorá je so strojčekom na zuby spojená,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko.

Poistenci budú môcť využívať finančné príspevky z Peňaženky zdravia len ak majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a zároveň sa pravidelne podrobujú preventívnemu očkovaniu a preventívnym prehliadkam u všeobecného lekára, podľa veku aj u gynekológa a urológa. Pre využitie príspevkov v roku 2021 však neplatí povinnosť absolvovať preventívnu prehliadku u stomatológa, a to z dôvodu pandemickej situácie. Výkony, na ktoré budú poistenci žiadať finančný príspevok, musia byť vykázané Všeobecnej zdravotnej poisťovni zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je zároveň povinný vydať poistencovi doklad o úhrade takéhoto výkonu.

Benefit sa vzťahuje na nasledujúce výkony záchovnej stomatológie:

» výkony záchovnej stomatológie V01 až V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba), V05 až V07 (fotokompozit), V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba);

» výkony chirurgickej stomatológie E64 (egalizácia alveolárneho výbežku);

» výkony paradontológie P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie), P06 (celkové vyartikulovanie chrupu), P08 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov), P23 (gingivektómia), P32 a P33 (odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka);

» príplatky k operáciám v ambulancii P65a (príplatok k certifikovaným výkonom)

» výkony stomatologickej protetiky F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).

Benefit sa vzťahuje na nasledujúce výkony dentálnej hygieny:

» odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa v celom úseku chrupu ultrazvukom;

» odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov;

» inštruktáž a nácvik ústnej hygieny;

» poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu;

» odstránenie zubných povlakov.

Benefit sa vzťahuje na nasledujúci výkon anestézie:

» A02 Injekčná anestézia – infiltračná alebo zvodová.

» Nad rámec indikačného obmedzenia vykazovania výkonu (obmedzenie: len pri extrakciách, exstirpácii vitálnej pulpy pri chirurgických výkonoch).

Peňaženka zdravia je unikátny program benefitov pre celú rodinu a je dostupná prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na www.epobocka.com. Poistencom dáva možnosť využiť dodatočný finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť až do výšky 800 eur ročne pre celú rodinu a blízkych. Podmienkou je založenie skupiny so 4-8 členmi, pričom každý z nich môže čerpať 100-eurový príspevok. V rámci solidarity má právo darovať inému členovi skupiny maximálne 50 % z prideleného príspevku. Podrobné informácie k benefitnému programu Peňaženka zdravia, spolu so všeobecnými podmienkami, sú zverejnené na vszp.sk/penazenkazdravia.

  • Od dňa 18.7.2017 je možné u nás platiť platobnou kartou.

 

MUDr. Katarína Petránska
8:00 - 15:30
ošetrenie pacientov
Neposkytujeme ošetrenie mimo ordinačných hodín.
 


cenník

Lokálna anestéza pri preparácií zuba 1 zub (ZP nehradí) 5 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu nadštandardný bioaktívny materiál BIODENTINE (ZP nehradí) 20 €
Dočasné ošetrenie koreňového kanálika (ZP nehradí) 15 €
Doplatok za fotokompozitnú výplň 1 plôška (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 40 €
Doplatok za výplň zo skloionomerného cementu 1 plôška (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 30 €
Pečatenie fisúr 1 zub (ZP nehradí) 15 €
Použitie koferdamu (ZP nehradí) 10 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 49 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 89 €
Endodontické ošetrenie 3-4 koreňových kanálik 129 €
Ošetrenie citlivého dentínu 1 zub (ZP nehradí) 10 €
Dlaha proti bruxizmu 40 €
Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 60 €
Chránič pre športovcov (ZP nehradí) 100 €
Rádioviziografia ( 1 snímok) 5 €
RVG plus CD ( 1 snímok) 7 €
Doplatok za nadštandardné zhotovenie totálnej náhrady 200 €
Totálna náhrada zhotovenie skôr ako za 3 roky od predchádzajúcej 300 €
Doplatok za nadštandardné zhotovenie parciálnej náhrady 200 €
Parciálna náhrada zhotovenie skôr ako za 3 roky 300 €
Doplatok za pružnú parciálnu náhradu 300 €
Doplatok za skeletovanú parciálnu náhradu 300 €
Dočasná totálna náhrada (ZP nehradí) 150 €
Dočasná parciálna náhrada do 3 zubov (ZP nehradí) 75 €
Dočasná parciálna náhrada nad 3 zuby (ZP nehradí) 150 €
Odtlačok pri oprave protetickej práce (ZP nehradí) 10 €
Čap zo sklenných vlákien + dostavba pahýľa (ZP nehradí) 50 €
Dočasná korunka zhotovená v ambulancií 1 zub (ZP nehradí) 20 €
Dočasná korunka zhotovená v zubnej technike 1 zub (ZP nehradí) 30 €
Kovokeramická korunka 1 zub,medzičlen (ZP nehradí) 200 €
Celokeramická korunka 1zub, medzičlen (ZP nehradí) 250 €
Stiahnutie korunky (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 20 €
Nacementovanie korunky (ZP nehradí) 15 €
Kompozitná onlay (ZP nehradí) 90 €
Vyhotovenie správy pre komerčnú poisťovňu (ZP nehradí) 4,98 €
Nepriama rebazácia snímateľnej náhrady 75 €
Alginátový odtlačok 10 €
Oprava na modeli, prasknutá alebo zlomená náhrad 50 €
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie pri fixnej náhrade 100 €
Dentálna hygiena 40 €
Dentálna hygiena jedno zuboradie 20 €
Pomocná výplň pri endodontickom ošetrení 15 €

Priama platba - pacient, ktorý neabsolvoval preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku

Doplatok za fotokompozitnú výplň 1 zub (priama platba) 70 €
Doplatok za výplň zo skloionomerného cementu 1 zub (priama platba) 50 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba (priama platba) 70 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba (priama platba) 105 €
Endodontické ošetrenie 3 - 4 koreňový kanálik (priama platba) 120 €
Get Directions